piątek, 21 października 2011

Zagadkowy nowy obiekt nieopodal wieży ciśnień na wrocławskim Brochowie

Jesienią 2010 roku zakończono budowę nowego obiektu, mieszczącego się przy ul. Japońskiej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Samodzielny budynek przeznaczono na szpitalne archiwum medyczne dla wszystkich szpitali z regionu Dolnego Śląska. Nowy obiekt o oryginalnej funkcji wybudowano na podstawie projektu opracowanego przez BB Studio Architektoniczno - Budowlane ZREMB.


Fot. Beata Bigda

Oryginalna jest nie tylko funkcja tego samodzielnego archiwum - lecz również jego architektoniczna forma.
Mimo, że niemal 90% powierzchni użytkowej całego obiektu zajmuje przestrzeń magazynowa (dla porównania powierzchnie : biurowo-socjalna i techniczna stanowią odpowiednio:  ok. 8%  i 2%  pow. użytk.) – bryła budynku jest zaskakująco zróżnicowana.


Wizualizacja:   
BB  Studio  Architektoniczno - Budowlane  ZREMB   
Pracownia  Projektowa.
Architekci z wrocławskiej pracowni projektowej BB StudioArchitektoniczno – Budowlane ZREMB, pracujący pod kierunkiem Głównego Projektanta Stefana Bigdy – osiągnęli ten efekt poprzez umieszczenie dominującej funkcji magazynowej w dwóch zazębiających się prostopadłościanach, tworzących kształt litery L, spiętej od frontu wielokątnym w rzucie wypełnieniem wklęsłego narożnika, mieszczącym przeszkloną strefę wejściową dla petentów i pracowników oraz pomieszczenia biurowo - socjalne. 

Pozostałe wejścia techniczne okolono dla rozróżnienia pomarańczowymi obramieniami.

Fot. Beata Bigda
Fot. Beata Bigda

Wszystkie wejścia do obiektu otoczone są masywnymi, pudełkowymi formami przestrzennymi, co dodatkowo rozrzeźbia bryłę. 
Zaś jednopoziomowy obiekt zyskał akcenty wertykalne dzięki przekryciu partii magazynowych czterema dachami dwuspadowymi o różnych wysokościach, co wynika z aspektów funkcjonalnych. Bowiem część tych zadaszonych przestrzeni, wykorzystaną do lokalizacji urządzeń technicznych (niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu) – tworzą połacie dachowe zaprojektowane na ażurowej (odkrytej) drewnianej więźbie, o nieco obniżonych kalenicach w stosunku do pozostałych dachów, założonych nad pomieszczeniami magazynowymi.

    Fot. Beata Bigda

Budynek nowego archiwum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej wieży ciśnień z 1903 roku oraz szpitala położniczego, rozbudowanego w latach 1985 i 2005-6. 
Fragment starej zabudowy szpitala stanowi dawna szkoła ludowa (1901-1913). 
Oba obiekty, pochodzące z początków XX wieku, są wzniesione z cegły, częściowo otynkowane, ozdobione  m.in. kamiennymi emblematami. 
Ze względu na wartość historyczną sąsiedniej zabudowy - nowo-projektowane obiekty na tym terenie podlegają opinii konserwatorskiej.

 Fot. Beata Bigda
Fot. Beata Bigda


W odniesieniu do architektonicznego sąsiedztwa – w elewacjach archiwum zastosowano wykończenia okładzinami z cegły klinkierowej, przeplecione kolorowymi partiami tynku mineralnego, a budynek został przekryty fragmentarycznie stromym dachem dwuspadowym.Fot. Beata Bigda

Funkcjonalnie nowe archiwum pozwala nie tylko na przechowywanie imponujących zasobów archiwalnych szpitala, ale również umożliwia wszystkim chętnym ich przeglądanie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.

Goście nie mają dostępu do przestrzeni magazynowych, gdzie pracownicy archiwum wyszukują potrzebną dokumentację w specjalistycznych regałach przesuwnych – udostępniając ją później petentom.

Na uwagę zasługuje zastosowany przez architektów nowoczesny system składowania i udostępniania archiwaliów – zasilane hydraulicznie przesuwne regały umożliwiają łatwy dostęp i dogodne warunki dla sprawnego odnajdowania i porządkowania dokumentów.


      
Fot. Beata Bigda


Generalnym wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlane ALFA - DACH Sp. z o.o.

                            

Archiwum medyczne w liczbach:

Powierzchnia użytkowa  - 1.154,22 m kw.
Powierzchnia archiwów   - 1.035,74 m kw.
Powierzchnia biurowo-socj. - 93,11 m kw.
Powierzchnia techniczna -   28, 23 m kw.
Kubatura                    - 6.424,70 m sześc. 
Wysokość budynku       -      5,74 m
                         oraz   -      8,85 m
Beata Bigda
Wrocław, lipiec 2011.

Jeden z artykułów, które ukazały się na stronie budowlanego serwisu dla profesjonalistów: MuratorPlus.pl, w zakładce Inwestycje, gdzie prezentowane są teksty informujące o nowych inwestycjach budowlanych w Polsce.