Bea Bard

Chcę się podzielić tym, co dla mnie najciekawsze


Fot. Mariusz Rymanowski
Jestem przekonana, że wszystkie dziedziny sztuki należą do wspólnej przestrzeni.
Trudno więc zdecydowanie rozdzielać muzykę od sztuk pięknych, literatury, czy nawet architektury.
Ileż to razy podziwiane w galerii sztuki obrazy - przywołują kojarzące się z nimi rytmy i melodie; albo poetyckie strofy lub barwne literackie opisy wywołują z wyobraźni czytelników rozświetlone, pełne kolorów i kształtów panoramy, place, zaułki, wnętrza, postacie?

Trochę z tęsknoty za "sztuką czystą" ciągle wracam do rysunku, malarstwa, muzyki, a ostatnio również, coraz częściej, pisarstwa.

Uprawianie sztuki na co dzień ćwiczy nie tylko wyobraźnię, ale też "rozszerza horyzonty" – wiele spraw widzi się dogłębniej i wyraźniej, częściej rozbudzona inwencja twórcza pomaga w sprawnym dotarciu do nieosiągalnych wcześniej efektów w innych dziedzinach...

Pozbawiona możliwości działań artystycznych usycham i tracę poczucie sensu istnienia.


Źródło: Beata Bigda: tęsknota za sztuką czystą,
z Beatą Bigda rozmawiała Emilia Wiśniewska dla MuratorPlus.pl
.


Moje miejsca w sieci

Profil pianistyczny (YouTube)
Art~Imaginis Internetowa Galeria Sztuki
Koło Plener przy Oddziale Warszawskim SARP
• Art~Imaginis Strona poświęcona sztuce i naukom humanistycznym (Facebook)


Beata Bigda (Bea Bard)


Architekt, niezależna publicystka, rysownik, malarka, pianistka-hobbystka.

W wolnych chwilach pisze teksty, traktujące między innymi o: muzyce poważnej, architekturze i sztuce, historii i współczesności. Porusza często zagadnienia, związane z potrzebą kształtowania tolerancji i twórczej współpracy w kontaktach międzyludzkich. Fascynuje ją inspirujące bogactwo wielokulturowości.

Publikuje najczęściej w miesięcznikach lub kwartalnikach.
Swoje wybrane artykuły i krótkie formy literackie zebrała na blogu literackim beabard.blogspot.com

Prowadzi internetową galerię sztuki i fanpage na portalu facebook.
Współprowadzi architektoniczną pracownię projektową.

Od czasu do czasu organizuje spotkania artystyczne we wrocławskich klubach, kojarząc cztery uprawiane dyscypliny: malarstwo i rysunek, pisarstwo, architekturę i... muzykę klasyczną (gra na fortepianie lub zaprasza znajomych muzyków):

Klub Muzyki i Literatury - W barokowym nastroju

Klub Pod Kolumnami - Dialog słowa i obrazu przy akompaniamencie fortepianu

                                             
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu - W barokowym nastroju. Fot. Piotr MieleckiKontakt               

art.imaginis(æt)gmail.comZłoty podział


Zwany inaczej złotym cięciem, złotymi proporcjami, świętym cięciem lub podziałem harmonicznym, jest podziałem odcinka (lub kąta albo powierzchni) na dwie części tak, by stosunek części dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Jest to wartość stała, określona jako złota liczba, liczba φ (czyt. fi), w przybliżeniu 1,62.

Zjawisko to występuje nie tylko w geometrii figur harmonicznych, ale przede wszystkim w świecie przyrody; w budowie ciała ludzkiego (zostało zauważone przez naszych praprzodków u zarania dziejów), w świecie roślin (m.in. rozmieszczenie korzeni, gałęzi, odległości pomiędzy liśćmi wyrastającymi po linii śrubowej wzdłuż gałęzi) i w świecie zwierząt (m.in. proporcje spiralnych zwojów muszli skorupiaków).

Złoty podział stanowi bez wątpienia jeden z najistotniejszych kluczy do wyjaśnienia tajemniczej zasady budowy Wszechświata.

Cykl: Magia geometrii


c.d.n.
W czerwcu 2013 roku przeniosłam tu właśnie - do mojego nowego miejsca w sieci: beabard.blogspot.com - swoje wcześniejsze teksty (wybrane z lat 2006-2012). 
Dlatego daty umieszczenia poszczególnych postów są umowne - i odnoszą się raczej do momentu ich powstania.
W rzeczywistości każdy tekst pisany dla prasy (najczęściej - dla kwartalników i miesięczników, rzadziej - dla dwutygodników) zamieszczam na blogu po publikacji w czasopismach papierowych lub w ich internetowych wydaniach.