niedziela, 25 maja 2008

Wrocławski Park Przemysłowy w europejskim stylu


Pracownia Projektowa BB Studio Architektoniczno – Budowlane ZREMB pod kierunkiem Głównego Architekta Stefana Bigdy – w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego – wykonała w roku 2007 projekt wielobranżowy budynku recepcyjno – konferencyjnego z funkcją poczekalni dla dzieci klientów Wrocławskiego Parku Przemysłowego.


Fot. Arkop Sp. J.
Zaprojektowany budynek znajduje się w sąsiedztwie zabytkowej bramy wjazdowej do obecnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego, którego Zarządcą jest Dozamel Sp. z o.o. 

Na terenie tym – utworzonym w 2005 roku z połączenia obszarów dawnych zakładów przemysłowych Archimedes, Dolmel i Pafawag - planowane są inwestycje infrastrukturalne, modernizacje, termomodernizacje i właśnie budowa nowego obiektu recepcyjno - konferencyjnego - współfinansowane przez Unię Europejską z funduszu strukturalnego : „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.


Fot. Arkop Sp. J.

Teren inwestycji objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej  i obserwacji archeologicznej. 

Projektanci  BB Studia Architektoniczno – Budowlanego ZREMB zadbali o to, by prócz zachowanej w całości zieleni istniejącej, uzupełnić zasoby florystyczne terenu objętego inwestycją o nowe nasadzenia zielenią wysoką i niską.

Fot. Arkop Sp. J.

Dla podkreślenia walorów i znaczenia głównego wejścia do obiektu, który stanowi uzupełnienie zabytkowej pierzei ulicy Fabrycznej - usytuowano w tej strefie - w otoczeniu  „małej architektury” - płytki zbiornik wodny, wyposażony w cyrkulacyjny system oczyszczania.

Fot. Dozamel Sp. z o.o.Szczególnie atrakcyjnym elementem architektonicznym w strefie frontowej jest efektowna osłona klatki schodowej w kształcie wertykalnej miedzianej fali „spływającej” do zaprojektowanego oczka wodnego. 

Całość uzupełniają elewacje pokryte okładziną klinkierową. Dzięki wysiłkom zespołu architektów BB Studia ZREMB otrzymano projekt usytuowanego w zespole architektury postindustrialnej obiektu użyteczności publicznej klasy A, o formie przestrzennej harmonijnie wpisującej się w historyczne środowisko urbanistyczne.


Fot. Arkop Sp. J.
Również niekonwencjonalne - pionierskie założenia funcjonalne - stały się wyzwaniem dla projektantów.

W efekcie powstaje obecnie budynek, w którym klienci Wrocławskiego Parku Przemysłowego będą mogli uzyskać wszelkie potrzebne informacje i uczestniczyć w organizowanych konferencjach i szkoleniach – pozostawiając w razie potrzeby swoje pociechy pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w zespole pomieszczeń „kindergatren” – wzbogaconych o część ogrodową – zaaranżowany dla dzieci ogrodzony teren zielony.

Fot. Dozamel Sp. z o.o.


Oczywiście wszystkie kondygnacje w projektowanym budynku dostępne będą dla osób niepełnosprawnych.

Oddanie obiektu do użytku planuje się w IV kwartale 2008 roku.
Wykonawcą  robót  budowlanych jest  wrocławska firma Arkop Sp. J.

Fot. Arkop Sp. J.

Beata Bigda
Wrocław, maj 2008.

Jeden z artykułów, które ukazały się na stronie budowlanego serwisu dla profesjonalistów: MuratorPlus.pl, w zakładce Inwestycje, gdzie prezentowane są teksty informujące o nowych inwestycjach budowlanych w Polsce. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz