piątek, 23 lutego 2018

Myśl dwudziesta druga z cyklu: ZAPISKI Z ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMIA (22)


Dzisiaj parę słów o osobistej wolności - wartości cennej zawsze, a szczególnie w obecnej dobie:Uczciwość wobec siebie oznacza pozostawanie wiernym swoim zasadom -
nie tylko w deklaracjach, ale przede wszystkim w praktycznym życiu. 

Decyzja o byciu "samotnym" w społeczności oznacza uniknięcie podporządkowywania się regułom, narzucanym przez "grupy wzajemnych interesów" i umożliwia zachowanie swojej nienaruszonej, niezależnej tożsamości. 

Jest to warunek utrzymania rzeczywistej, OSOBISTEJ WOLNOŚCI.


Oczywiście taka prawdziwa WOLNOŚĆ sporo kosztuje. 


To kwestia decyzji - na czym nam bardziej zależy i co dla nas ma najgłębszą wartość:

- płytki poklask tłumu karierowiczów i pseudo-kariera,
czy
- RZETELNE, HUMANISTYCZNE ZASADY, OPARTE NA SZACUNKU WZAJEMNYM I SZCZEREJ EMPATII.
Beata Bigda,
Wrocław, 23 lutego 2017 - 23 lutego 2018.

wtorek, 20 lutego 2018

Myśl dwudziesta pierwsza z cyklu: ZAPISKI Z ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMIA (21)
A gdyby tak ci wszyscy, których męczy
żądza sławy niezasłużonej,
przemożne pragnienie zemsty na tych, którzy swoim odważnym życiem udowodnili im, że są podłymi kreaturami, a ich żywot
i tak przepłynie bez pozytywnego znaczenia i budującego śladu
w dziejach ludzkości -

w automatyczny sposób zostali porażeni i ubezwłasnowolnieni swoją własną żółcią, zgryzotą, agresją, chorobliwym egotyzmem, megalomanią i jaskrawym brakiem przyzwoitości?... 

...O ile milej, sympatyczniej i spokojniej by się nam żyło na tej naszej biednej planecie!Beata Bigda,
Wrocław, luty 2016- luty 2018

piątek, 16 lutego 2018

Myśl dwudziesta z cyklu: ZAPISKI Z ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMIA (20)Ciągle marzę, że ludzie będą się przynajmniej lubić i wychodzić sobie naprzeciw z małą nawet pomocą. Szczera rozmowa i otwarcie na drugiego człowieka to dziś deficytowe, niedostępne skarby. Dookoła mamy za to morze nienawiści, zaciekłości, wrogiej konkurencji - w każdej możliwej dziedzinie. 


Stąd ciągła ludzka skłonność do tworzenia klik wzajemnych interesów i wdrażania podłych programów niszczących tzw."przeciwników" - w każdej społeczności bez wyjątku... 


Przyklaskiwanie plotkarzom i czerpanie obrzydliwej satysfakcji z programowego wyniszczania "wrogów" to dziś norma.NIE TĘSKNO CI DO PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI, INTELIGENTNY PONOĆ CZŁOWIEKU??? PRZYJAŹŃ NIE POLEGA NA JEDNOCZENIU SIĘ PRZECIWKO WSPÓLNEMU WROGOWI.PRZYJAŹŃ PRAWDZIWA TO WZAJEMNE ZROZUMIENIE I WSPÓŁODCZUWANIE.


Wówczas każdy problem można przedyskutować i nie obrażać się za szczerość.

Beata Bigda,
Wrocław, luty 2016 - luty 2018

Myśl dziewiętnasta z cyklu: ZAPISKI Z ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMIA (19)Deficyt rzetelnej edukacji
przyczyną katastrof w rozwoju demokracji.

Beata Bigda,
Wrocław, luty 2017 - luty 2018