piątek, 7 kwietnia 2006

I - Forma, proporcje w naturze i dziełach rąk ludzkich


Złoty podział (zwany inaczej: złotym cięciem, złotymi proporcjami, świętym cięciem lub podziałem harmonicznym) - stanowi bez wątpienia jeden z najistotniejszych kluczy do wyjaśnienia tajemniczej zasady budowy Wszechświata.Jest to szczególna zależność pomiędzy dwoma wielkościami (mogą to być np. odcinki, kąty, powierzchnie itd.) - taka, że:

większy odcinek b znajduje się w takiej proporcji do mniejszego odcinka a, jak ich suma do odcinka b:

b/a = a+b/b = 1,61803

Stosunek ten jest wartością stałą, określoną jako liczba φ (z gr., czyt. "fi").

Zjawisko złotego podziału występujące dosłownie wszędzie: w świecie przyrody, w geometrii figur harmonicznych, w budowie ciała ludzkiego - zostało zauważone przez naszych praprzodków u zarania dziejów...w świecie roślin - m.in. rozmieszczenie korzeni, gałęzi, odległości pomiędzy liśćmi wyrastającymi po linii śrubowej wzdłuż gałęzi, proporcje misternej siateczki żyłek w strukturze liści itd., w świecie zwierząt - m.in. proporcje spiralnych zwojów muszli skorupiaków... wszystkie te zależności zawsze zgodne są z zasadą złotego podziału!

Geometrycznie konstrukcja złotego cięcia odcinka jest prosta

c.d.n.


Beata Bigda
Kwiecień, 2006